@

  Adress

  Start

 

Välkommen till SMULSK FÖRLAG

Smulsk ger ut barn- och ungdomsböcker. Förlaget startade 2008.

Böcker för alla och olika åldrar.

 

NYHET!

Vi reste hit -
en kollektivberättelse
ISBN 978-91-86155-05-6
smulsk_005
24 sidor
Svenska & arabiska
239x169 mm
Färg

Beställ här

 

VI RESTE HIT är består av två illustrerade kollektiv- berättelser skrivna av barn som sedan de nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige medverkat i Barn i Start (BIS) i Malmö, som är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och uttrycka sig kring hur det är att vara ny i Sverige. 

Boken är läsbar från båda hållen, en del på svenska och en del på arabiska. 

De två berättelserna i boken inkluderar flera berättelser samtidigt och är förankrade i både fantasi och verklighet. Men frågan är om fantasin ligger långt från verkligheten när vi ska berätta om våra liv? Fantasin kan vara ett viktigt verktyg för att forma våra egna livsberättelser. Genom att leka med orden och med de påhittade karaktärerna skapar barnen samtidigt sin egen berättelse och lär sig nya former för att uttrycka den.

 

Upp och ner som en dans

Upp och ner som en dans
av Åke Arenhill & Kristian Carlsson

En bilderbok för barn som tycker om att fantisera
och tycker om att dansa.
En bok att läsa och titta i från alla håll. Och avtagbara
klistermärken att förändra bilderna med.
läs mer här...

 

Utgivningen börjar med de tre första böckerna 20080808
(klockan 08:08 på morgonen, dessutom, om smulsken är vaken).

Lilla Rufusboken: en upptäcktsbok i trädgården. BakeliKakBakBoken: 20 recept på helt nya eller förnyade kakor — från busenkla till jämförelsevis simpla. Fnitterakrobaterna: en skojfrisk upplevelse i ord och bild.

Lilla Rufusboken

BakeliKakBakBoken

Fnitterakrobaterna

ramsor... dikter... och recept på nya kakor...
av Kristian Carlsson

läs mer här...

Böcker

Förlaget

Press & nyfikna

 

Ni som besökt
någon Bakworkshop
kan hitta receptet här...